Elektroniczna Księga Wieczysta - eKW24.pl. Wzory formularzy i wniosków NKWKW-WPIS Wniosek o wpis w księdze wieczystej format RTF


KW-ODPIS-AKT Wniosek o wydanie odpisu dokumentu z akt księgi wieczystej format RTF


KW-OZN Załącznik - Oznaczenie działki ewidencyjnej format RTF


KW-ZAD Załącznik - Żądanie wpisu w księdze wieczystej format RTF


KW-PP Załącznik - Pełnomocnik / przedstawiciel ustawowy format RTF


KW-WGLAD Wniosek o wgląd do księgi wieczystej / wydanie wydruku księgi wieczystej format RTF


KW-WU Załącznik - Wnioskodawca / uczestnik postępowania format RTF


KW-ZAL Wniosek o założenie księgi wieczystej format RTF


KW-ODPIS Wniosek o wydanie odpisu księgi wieczystej / zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej format RTFWindykacja należności

Windykacja należności

Fachowe czasopisma - kupuj taniej

Nowa Elektroniczna Księga Wieczysta - eKW24.pl Copyright 2010-2015

-
-
-
-